-----------------------------------------------------------------------------------------------
  >>

Princip výroby el. proudu a způsoby zapojeni

  >>

Využití fotovoltaických systémů

  >> Produkty
  >> Ke stažení
  >> Reference
  >> Partnerské firmy - realizace, montáž
  >> Kontakt
     
     
   

Princip výroby el. energie fotovoltaickým systémem a způsoby zapojení:

   
    První využití výroby el. proudu fotovoltaickými články spadá do 60–tých let minulého století,
    kdy tímto způsobem byly napájeny přístroje umělých družic na oběžné dráze.
     
    Největší rozvoj fotovoltaiky ale nastal v několika posledních letech a to hlavně v Německu Japonsku a USA.
    V roce 2006 byl celkový instalovaný výkon 1,7 GW z čehož plných 55 % bylo instalováno v Německu.
     
    Výroba elektřiny, neboli generování elektrického proudu probíhá za působení proudu fotonů (slunečního záření)
    na polovodičovou – křemíkovou desku. Tímto způsobem jsme schopni vyrobit stejnosměrný proud.
    Pomocí měničů proudu je možno přeměnit stejnosměrný proud na proud střídavý a transformovat ho na potřebné napětí.
    Takto získaný el. proud můžeme použít pro vlastní potřebu, nebo ho dodávat do elektrické rozvodné sítě.
     
   
     
   

Pořízením fotovoltaického systému vytvoříte na střeše svého domu vlastní elektrárnu, která je:

     
    čistá
    nehlučná
    bezpečná
    plně automatická
     
    Rozlišujeme tři základní způsoby prodeje vyrobeného el. proudu:
     
    1. Prodej všeho vyrobeného proudu za výkupní ceny
     
    Tato varianta je častější u větších instalací. Provozovatel veřejné rozvodné sítě je ze zákona povinen 
    odkoupit od investora všechnu vyrobenou elektřinu za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem 
    (rozhodnutí č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007) a to  za 13,46 Kč/kWh bez DPH. Tato cena je minimální,
    s možným a velmi pravděpodobným navýšením po dobu 20 let o index PPI (Cenový index průmyslové výroby).
     
    Schéma zapojení:
     
   
     
     
    2. Výroba el. energie pro vlastní spotřebu a prodej přebytků do rozvodné sítě.
     
    Tato varianta je u malých instalací (tzn. do 5 kWp v rodinných domech) nejčastější a to z důvodu jednoduchého připojení
    i vyššího finančního zisku. V případě vlastní spotřeby nenakupuje investor elektřinu ze sítě, naopak někdy dodává přebytek
    nespotřebované elektřiny do rozvodné sítě. Za veškerou vyrobenou elektřinu obdrží takzvaný zelený bonus za výrobu elektřiny
    čistým způsobem. Výše zeleného bonusu je stanovena Energetickým regulačním úřadem v cenovém věstníku samostatně
    pro každý druh obnovitelného zdroje a pro fotovoltaické systémy činí 12,65Kč/kWh bez DPH. Opět je tato cena minimální
    s možným navýšením po dobu 20 let.
     
    Schéma zapojení:
     
   
     
     
    3. Výroba el. energie pouze pro vlastní spotřebu (tzv. ostrovní provoz).
     
   

Tato varianta připadá v úvahu jen vyjímečně, a to v objektech kde není v blízkosti veřejná rozvodná síť

   

a její vybudování by bylo příliš finančně náročné. Tento systém může být zálohován elektrocentrálou se spalovacím

   

motorem. Za veškerou vyrobenou elektřinu inkasuje investor tzv. zelený bonus tj. v současnosti 12,65Kč/kWh bez DPH.

     
   
     
  >> zpět
 
 
    THERMOPROGRESS - Ing. Jan Lysý, E-mail: jan.lysy@t-online.de