-----------------------------------------------------------------------------------------------
  >>

Princip výroby el. proudu a způsoby zapojeni

  >>

Využití fotovoltaických systémů

  >> Produkty
  >> Ke stažení
  >> Reference
  >> Partnerské firmy - realizace, montáž
  >> Kontakt
     
     
    Úvod:
   
    Energetická náročnost dnešní doby a neustále rostoucí ceny energií nás nutí hledat nové zdroje energií.
    Ve výrobě elektrického proudu patří přední místo fotovoltaickým systémům.
     
    Podle nejnovějších studiích má fotovoltaice patřit v nejbližší době jedno z předních míst ve výrobě
    el. proudu z obnovitelných zdrojů.
     
     
   

Zdroj: A. Henze, Sonnenkraft Freising
 
Slunce jako zdroj světla je největší a nejlevnější elektrárnou naší sluneční soustavy.
 
Tato energie je k dispozici celé naší planetě a vyzáří za hodinu tolik energie, kolik celé lidstvo spotřebuje
za celý rok a bude nám zdarma sloužit  ještě asi pět miliard let.
 
Nezanedbatelný je také ekologický přínos takto vyrobeného el. proudu.Jeden průměrný fotovoltaický systém
na rodinném domě s výkonem 5Kwp ( Kilowatt-Peak ) sníží roční vznik CO2 o cca 2,4 tuny a ušetří 1,5 tuny
černého uhlí.
 
   

Naše služby

    Jsme schopni zajistit celou dodávku systému na klíč,
    to je mimo jiné např.:
     
    > posouzení záměru a vlastní studii
    > výběr nejvhodnější technologie
    > návrh, projekt
    > odborný energetický audit
    > pomoc při zajištění licence na výrobu elektřiny
    > kompletní montáž
    > zapojení systému do rozvodné sítě
   

> oživení systému

    > odbornou revizi
    > záruční i pozáruční servis
     
 

>>

zpět
 
 
    THERMOPROGRESS - Ing. Jan Lysý, E-mail: jan.lysy@t-online.de