-----------------------------------------------------------------------------------------------
  >>

Princip výroby el. proudu a způsoby zapojeni

  >>

Využití fotovoltaických systémů

  >> Produkty
  >> Ke stažení
  >> Reference
  >> Partnerské firmy - realizace, montáž
  >> Kontakt
     
     
    Využití fotovoltaických systémů:
   
    Fotovoltaická systémy představují jednoduchý  způsob, jak přeměnit sluneční paprsky na elektřinu.
    V současné době jsou nejrozšířenější solární články vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu nebo polykrystalu.
     
    První generace:
    Fotovoltaické články jsou vyrobeny z destiček monokrystalického křemíku a vyznačují se dobrou účinností a dlouhodobou stabilitou výkonu.
    V současné době jsou stále nejpoužívanější typem článků.Jejich nevýhodou je relativně velká spotřeba velmi čistého křemíku.
     
    Druhá generece: 
    Vznikla snahou o snížení výrobních nákladů úsporou drahého základního materiálu – křemíku.Články druhé generace se vyznačují 100 krát
    až 1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou a jsou z polykrystalického, mikrokrystalického nebo amorfního křemíku.
    Jejich hlavní nevýhodou je nižší účinnost a menší stabilita (s časem klesá účinnost).
     
    Třetí a čtvrtá generace:
    jsou teprve ve vývojovém stádiu a nejsou zatím ve fázi komerčního využití.
     
    Konstrukce fotovoltaického panelu
   

Elektrickým propojením solárních článků vzniká fotovoltaický panel.

    Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat dostatečnou mechanickou
    a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.).
    Horní strana panelu bývá z kaleného skla,konstrukci tvoří pevný hliníkový rám.
     
    Umístění panelů
   

Pro zvýšení účinnosti se někdy používají otočné stojany,které se během dne otáčí za sluncem,

   

různé typy koncentrátorů,zrcadel a čoček. Pro běžné využití postačí sedlová střecha rodinného domu

   

otočená k jihu,plochá střecha nebo vhodný pozemek.

    Dostupnost solární energie v  je ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka,
    roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá atd.
     
    Množství vyrobené energie
   

Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp),

   

což je výkon při standardizovaném testu. 1kWp nainstalovaného výkonu vyrobí v České republice

   

za rok 900 – 1100 kWh elektrické energie, v závislosti na geografickém umístění, poloze, nadmořské výšce apod.

    1kWp nainstalovaného výkonu obnáší přibližně 8 až 10 metrů čtverečních panelů.
     
     
 

>>

zpět
 
 
    THERMOPROGRESS - Ing. Jan Lysý, E-mail: jan.lysy@t-online.de